+90 212 235 88 88 info@asia-minor.org

Diyalog Önceliği

Buradaki amaç, sürdürülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan programları ve projeleri uygulamak için hükümetler, özel sektör ve sivil toplum arasında gerekli ortaklıkların oluşturulması hakkındaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden hedef 17’yi (Hedefler için Ortaklıklar) vurgulamaktır.

Hizmetlerimiz;

  • İletişim Stratejileri
  • Proje Tasarımı ve Yönetimi
  • Özel Sektör-Kamu Ortaklığı
  • Sosyal İçerme
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Siyasal ve Ekonomik Analiz