+90 212 235 88 88 info@asia-minor.org

İlkelerimiz

Satın Alma Politikası

Satın alma sürecimiz, miktar tespiti, kaynak sağlama, fiyatlandırma ve ürün ve hizmetlerin zamanında teslim edilmesini sağlama ve donörün politikalarına uyma gibi çeşitli adımları içermektedir.

Tedarik sistemlerimizin tasarımı ve yönetiminde, iyi tedarik uygulamaları için ilkelerimiz kullanılır. Bu ilkeler, beş ana stratejik hedefle, temel yardım ajanslarının tecrübelerinden elde edilen köklü ilkeleri küresel olarak izlemektedir:

 • Yüksek kaliteli ürünler için güvenilir tedarikçilerinin seçimi,
 • En uygun maliyetli ürünlerin hesaplı fiyatlarla satın alınması,
 • Teslimatın zamanında sağlanması,
 • Tedarik, fiyatlama ve sarf malzemelerinin yönetiminde şeffaflığın sağlanması,
 • Tedarik zincirindeki potansiyel veya fiili problemler hakkında kullanıcılar için ürün ve hizmetlerin kısa veya uzun vadeli kullanılabilirliğini etkileyecek erken bir uyarı sistemi sağlamak.

Bu ilkeler, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve tüm Asia Minor çalışanları, görevlileri, yöneticileri ve bağlı kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. “Satın Alma Politikamız” hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Katılım ve Eşitlik Politikası

Asia Minor, eşitlik, çeşitlilik ve katılımı kesinlikle taahhüt eder. Çalışmalarımız; farklı kültürler, topluluklar ve yardım organizasyonları arasında anlamlı, kalıcı ve saygılı ilişkiler kurmaya odaklanmıştır.

Asia Minor, tarafsızdır ve toplumsal cinsiyet, ırk, din veya siyasi birlikteliğe bakılmaksınız farklı insanlarla çalışmalar yürütmektedir.

Faaliyetlerimizi eşitlik, katılım ve çeşitliliği değer verme taahhüdü ile yerine getiriyoruz.

Katılım ve Eşitlik politikamız, eşitlik, çeşitlilik ve uluslararası katılımın ana hatlarıyla sağlanmasının zorluklarına nasıl yaklaştığımızı ortaya koymaktadır. Bu da politikamızı yaptığımız her işin bir parçası haline getirmeye çalıştığımız anlamına gelmektedir.

Çalışmalarımıza çeşitlilik kazandırmamıza yardımcı olmak için çeşitli araçlar ve girişimler geliştirdik.

Bu ilkeler, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve tüm Asia Minor çalışanları, görevlileri, yöneticileri ve bağlı kuruluşları tarafından uygulanmalıdır.

“Katılım ve Eşitlik Politikamız” hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çıkar Çatışması Politikası

Çıkar Çatışması Politikamız, çıkar çatışmalarını ve bu prensiplerin ve normların nasıl uygulanacağını önlemek veya yönetmek için gerekli ilkeleri ve kuralları açıklamaktadır.

Asia Minor, yersiz kişisel çıkarların çalışanlarını, görevlilerini, müdürlerini ve iştiraklerinin iş kararını ve karar verme mekanizmasını etkilemeyeceğini garanti altına alacak şekilde iş yapmayı taahhüt eder.
Çıkar çatışması durumu, çalışanlarımızın, görevlilerimizin, yöneticilerimizin ve bağlı şirketlerin kişisel menfaatleri, Asia Minor’da karar verme süreçlerini etkileme potansiyeline sahip oldukları veya etkilerde bulunduğu düşünülürse ortaya çıkar.

Asia Minor’ın bu politikası, tüm dünyada geçerli olan standartları içermektedir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, daha sıkı uygulanan yasa ve yönetmelikler, Çıkar Çatışması Politikamızda sunulan ilkelerin yerini alacaktır.

İnsan Kaynakları Politikası

Asia Minor’un “İnsan Kaynakları Politikası”, bu konudaki politikalarımız, prosedürlerimiz ve modellerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Polikası adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için süpervizörlerin ve personelin tutarlı bilgiye erişimini sağlar.

İnsan Kaynakları Politikamız, ortaklarımız arasında onaylanmalı, yayınlanmalı ve dağıtılmalıdır.

İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır:

 • Başarılı istihdam için gerekli olan ilgili kaynaklara erişim sağlamak,
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve anlayışı geliştirmek,
 • İnsan kaynakları politikamız, prosedürümüz ve fayda programlarımızı gözden geçirmek,
 • Asia Minor ile ilgili topluluğu sağlam ve tutarlı insan kaynakları uygulamaları ve kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak.

İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki belirtilen farklı bölümlere ayrılmıştır:

 • İstihdam, İşe Alma ve Transfer
 • Çeşitlilik ve Kurumsal Öz Sermaye
 • İşyeri Beklentileri ve Kuralları
 • Personel geliştirme
 • Personel sosyal yardımları
 • Ücret Yönetimi
 • Maaş bordrosu
 • İşyerinden Uzaklaşma
 • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

Her bölümde ilgili politikalar, formlar ve sözleşmeler bulunmaktadır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Politikası’nda ele alınmayan herhangi bir soru ya da konunun yöneticisi ya da İnsan Kaynakları yönetim temsilcileri tarafından ele alınması gerekmektedir.