+90 212 235 88 88 info@asia-minor.org

Özel Sektörün Gelişimi

Aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bir dizi hizmet sunmaktayız: (SDG # 8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; (SDG # 9) Sanayi, Yenilikçilik ve  Altyapı; (SDG # 11) Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ve (SDG # 12) Sorumlu Tüketim ve Üretim.

Hizmetlerimiz;

  • İş Çevresinin Kalkınması
  • İş Yeteneklerinin Kalkınması
  • Finansal Kalkınma
  • Piyasanın Kalkınması
  • İstihdamın Arttırılması
  • Devlet Teşebbüslerinin ve Kurumlarının Reformu
  • Ticari Kalkınma ve Entegrasyon